วศ.อว.หารือร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย-จีน

26/05/2563 - 21:05:52
โดย : PR.DSS IP ลบข่าวนี้

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับและหารือร่วมกับ ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           นางสาวนิสากรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเกียรติเชิญร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน เป็นเรื่องสำคัญที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมมือในการพัฒนายา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร เป้าหมายร่วมกันพัฒนาให้ได้สูตรชัดเจน มีมาตรฐาน ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพร้อมจัดทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมร่วมหารือการดำเนินงานได้ทันที รวมทั้งยังมีแนวทางลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมนำโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับรอง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาในลำดับต่อไป

           ทั้งนี้ภาคีสมาชิกเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน มีแนวทางความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงานในลักษณะ Co-Platform บนกรอบความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติและสุขภาพ ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม/////

ติดตาม PR News Thailand