ประกาศ! เรียนท่านสมาชิกทุกท่านทราบ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ทางเว็บไซต์ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายทุกเดือน ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องคิดค่าบริการในอนาคตอันใกล้ และหากเว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อท่าน โปรดให้การสนับสนุนด้วยการ ลงโฆษณากับเรา, ช้อปปิ้งสินค้าจากลิงก์นี้ LAZADA และ SHOPEE, รับชมโฆษณา หรือ กดลิงก์ตามแบนเนอร์ต่างๆ เพื่อให้พอมีรายได้จากคอมมิชชั่นบ้างไม่มากก็น้อย จะขอบคุณยิ่ง

แพน เอเซีย จัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

08/03/2561 - 02:48:20
โดย : prapon IP ลบข่าวนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7  โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชียในรอบคัดเลือก และทำการตัดสินรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ทางโรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเซีย ได้รับเกียรติ์จากท่านผู้มีเกียรติ์มาร่วมงานในครั้งนี้ เช่น ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mr. Mujiv Hataman ผู้ว่าการรัฐมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

การแข่งขันในปีนี้ ผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ภาค  ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 600 คน จาก 50 โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา จำนวน 17 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมความสนใจของนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และการใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนรู้ให้มีความเก่งในด้านคณิตศาสตร์ต่อไป  ดังนั้นการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติตามหลักสากลและค่านิยมระดับโลกที่พวกเขาได้เรียนรู้ในโรงเรียน

นอกจากนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนมียังมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความแตกต่างในแต่ละเชื้อชาติซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ติดตาม PR News Thailand